برای عضویت در کانال تلگرام کنگره کلیک کنیددبیر کنگره


دبیر علمی معماری


دبیر علمی شهرسازی


ارسال عناوین لاتین مقالات

به اطلاع پژوهشگران گرامی که مقالات آن ها مورد پذیرش نهایی قرار گرفته و هزینه مقالات خود را نیز واریز نموده ولی نسبت به ارسال عناوین لاتین مقالات خود اقدام ننموده اند میرساند، نهایتا تا آخر وقت پنجشنبه 1396/02/14 فرصت دارند تا عناوین ترجمه شده مقالات خود به همراه نام نویسندگان به صورت انگلیسی را برای دبیرخانه ارسال نمایند. در غیر اینصورت دبیرخانه خود نسبت به ترجمه عناوین مقالات، چاپ و ارسال مدارک اقدام خواهد نمود و تغییرات بعدی در عنوان و یا اصلاح نام نویسنده شامل هزینه اضافه خواهد بود.

همچنین جهت ارسال بسته های پستی ، ادرس دقیق پستی و کد پستی ( فارسی ) را نیز ارسال فرمایید.

آدرس ایمیل جهت ارسال عنوان لاتین مقالات و نام نویسندگان : 
info@udconf.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهر سازی می باشد

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند مدیریت همایش، همایش بانک